Nese keni shenja ne gjuhe, gazra dhe tretje te dobet. Ju keni mungesë të kesaj Vitamine

Vitaminat jane lëndë ushqyese që ndihmon në mbajtjen e shëndetit, trupin dhe ndihmën në një kërkesë të ushqimeve. Pavarësisht nga rëndësia e saj kryesore, grupe të caktuara janë të prirura për mungesë të vitaminës , efektet e së cilës mund të jenë të përhershme. Disa nga shenjat më të njohura mund të shfaqen në gjuhën tuaj. Një gjuhë e butë, është një shenjë e mungesës së vitaminës kryesore te tretjes.

Vitamins are nutrients that help maintain health, the body and aid in a food requirement. Despite its main importance, certain groups are prone to vitamin deficiency, the effects of which can be permanent. Some of the most popular signs may appear on your tongue. A soft tongue is a sign of a lack of the main digestive vitamin.

Recent articles

Zuma Deluxe (PC) – Gauntlet: Survival – Space – Getting Sungod Gameplay

Conseguindo a pontuação para o rank Sungod. Zuma Deluxe (2004) Gênero: Puzzle / Quebra-cabeça Plataforma: PC Desenvolvedor: PopCap Playlist com Playthrough COMPLETO de Zuma Deluxe para PC: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YL558gxlL_S4Db6kRlUUpScQj2JRuJm

Zuma Revenge VS Star Sword Game Play

Zuma Revenge VS Star Sword Game Play

Zuma Deluxe (PC) – Popo Poyolli – Level 9-7 – Zumaic Exodus Gameplay

The last stage (?) Zuma Deluxe (2004) Gênero: Puzzle / Quebra-cabeça Plataforma: PC Desenvolvedor: PopCap Playlist com Playthrough COMPLETO de Zuma Deluxe para PC: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YL558gxlL_S4Db6kRlUUpScQj2JRuJm

Little Bear Zuma (Full Game)

A colorfull and funny zuma game where you have to shoot the colored balls next to others of the same colors. Dont let the...

Zuma Deluxe Sungod 556+

Road To 1000 Sun God (FAILURE) No One Can Reach this 500+ Sun God During Dual Mode Except Me If Someone got Sun God 500+ In Dual...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here